Snorken og søvnapnø

Klinikken foretager udredning for søvnapnø ved hjælp af natlig monitorering i eget hjem.

Obstruktiv søvnapnø (OSA) betyder, at åndedrættet stopper gentagne gange under søvnen. Årsagen er obstruktion af de øvre luftveje.

Pauser i åndedrættet på op til 10 sekunder forekommer normalt hos alle i indsovningsfasen og under drømmesøvn. Hos patienter med søvnapnø varer pauserne længere og forekommer op til 40-60 gange i timen. Apnøerne bevirker, at søvnen forstyrres, så patienten vågner helt eller delvist, hvilket betyder, at denne aldrig når den dybe søvn, eller kan sove en hel nat igennem. Når åndedrætsstoppet skyldes obstruktiv søvnapnø, ophæves denne typisk af en kraftig snorken.

Ubehandlet søvnapnø forhindrer ca. 50.000 danskere i at leve et godt liv med familie, venner, job og fritidsinteresser.

Forståelse af den normale søvn er nøglen til at forstå, hvorfor søvnapnø er så ødelæggende for patienten.

Begrebet obstruktiv søvnapnø syndrom (OSAS) betyder, at det er forbundet med så væsentlige symptomer i form af dagtræthed og søvnanfald, at patienternes livskvalitet reduceres. Obstruktiv søvnapnø medfører desuden stor sygelighed og øget dødelighed. I mange tilfælde betyder obstruktiv søvnapnø tidligt ophør med erhverv, og sygdommen er dermed årsag til social og familiemæssig belastning/deroute.

Ingen vind

Apnø er græsk og betyder "ingen vind". Apnø kan inddeles i tre typer:
 
1. Obstruktiv apnø: Skyldes okklusion af den øvre luftvej, mens der fortsat er bevægelse af bryskasse og mave.
 
2. Central apnø: Betinget af manglende aktivering fra centralnervesystemet, derfor er der ingen respirationsbevægelser under apnøen. Central apnø er langt sjældnere end obstruktiv apnø.
 
3. Blandet type: Både obstruktive og centrale komponenter er til stede.

I nedenstående skrivelse fokuseres på obstruktiv søvnapnø

Under søvn falder tungen tilbage mod drøblen og svælgets bagvæg. Herved sker en tillukning, dvs. at luftvejen obstrueres. Patienten vil ihærdigt forsøge at trække vejret, men pga. tillukningen kommer der ingen luft i lungerne. Vejrtrækningsbevægelserne vil blive kraftigere og kraftigere, indtil patienten vågner, og det endelig lykkes, at bryde tillukningen i svælget. Sådanne episoder fortsætter natten igennem.
 
Obstruktiv søvnapnø (OSA) er karakteriseret ved en pause i vejrtrækningen på op til halvandet minut pga. obstruktion af de øvre luftveje. Obstruktionen kan være delvis (hypopnø) eller fuldstændig (apnø). Et samlet billedet af obstruktionens sværhedsgrad udtrykkes med et AHI-indeks. Iltkoncentrationen i blodet skal mindskes med mindst fire procent (hypoxi), før man taler om obstruktivt søvnapnø-syndrom (OSAS) og personen skal have korte opvågningsperioder (arousals). ''

Disse opvågningsperioder vil være af så kort varighed, at personen ikke vil erindre dem i vågen tilstand. Ved længere pauser i vejrtrækningen kan der forekomme stigning i kuldioxidtensionen i blodet.

Andre følgevirkninger til obstruktiv søvnapnø er lav udskillelse af humant væktshormon, forstyrrelse af hjerterytmen (arytmier), forhøjet blodtryk (hypertension) og type 2 sukkersyge (NIDDM).

Symptomer

Kendetegnene ved obstruktiv søvnapnø kan inddeles i søvn symptomer og dagsymptomer

Søvn symptomer

Søvn symptomer vil typisk være højlydt snorken. Det vil ofte give familiære og sociale problemer, da det kan være yderst svært for andre, at dele soveværelse med en person, hvis snorken i sjældne tilfælde kan overskride arbejdsmiljølovens grænse for støj.

Arousals kan give nogle patienter fornemmelsen af en urolig søvn. Det mærkes lige fra lette bevægelser af kroppen til, at personen sætter sig halvt op for at bryde en apnø. Patienter beskriver det som, at de kan vågne op med kvælningsfornemmelse flere gange i løbet af en nat.

Nattesved kan forekomme i en sådan grad, at sengetøjet må skiftes. Nattesved menes, at skyldes hormonale forstyrrelser, idet vigtige hormoner overvejende produceres om natten (væksthormon, kortisol).

Nykturi (natlig vandladning) er et kendetegn hos mange med OSAS. Disse patienter vækkes helt på grund af vandladningstrang 4-7 gange i løbet af en nat. Nykturi er også med til at ødelægge nattesøvnen.

Dag symptomer

Dag symptomerne vil typisk være sygelig træthed. Det viser sig ved, at patienten falder i søvn ved monotont beskæftiget, f.eks. ved møder, bilkørsel, avislæsning, og når han ser tv. Patienten er klar over problemet, men kan ikke mande sig op til at holde sig vågen. At gå tidligt i seng vil ikke afhjælpe problemet. Patienten er lige så træt om morgenen, som da han gik i seng.

Koncentrationsbesvær og søvnanfald om dagen kan give patienten sociale og arbejdsmæssige problemer. At gennemføre et studie, kan være umuligt uden behandling. Nogle patienter isolerer sig og undgår besøg hos familie og venner, da de finder det pinligt at falde i søvn under middagen. Endvidere kan OSAS medføre nedsat libido og impotens pga. træthed og manglende stadie 4-søvn.

Den ødelagte søvn og konstante træthed gør, at patienterne ikke får bevæget sig ret meget, de orker det ikke. Indtaget af kalorier er ofte større end forbrændingen, og mange med OSAS er overvægtige. På Respirationscenter Øst, Rigshospitalet, har et projekt ”Vægtreduktion hos adipøse patienter med obstruktiv søvnapnø” i 2002 vist en sammenhæng mellem vægttab og trykbehov i forbindelse med CPAP-behandling. Vægttab vil sænke trykbehovet, men ikke fjerne behandlingsbehovet.

OSAS giver store problemer i trafikken. Ved svær OSAS vil reaktionsevnen være nedsat. Ikke at have sovet i 24 timer svarer til en alkoholpromille på 0,8. Har man ikke sover i et døgn, vil bremselængden ved en katastrofeopbremsning være øget med 28 meter ved 90 km/t.

På Respirationscenter Øst er der ikke mulighed for ambulante undersøgelser, da patientklientellet omfatter patienter med neuromuskulære sygdomme og kronisk respirationsinsufficiens med behov for C02 –måling på hud og i blod.

Behandling

Behandlingen kan være konservativ, mekanisk eller kirurgisk.

Konservativ behandling

Hos overvægtige har vægtreduktion nogen effekt på obstruktiv søvnapnø, men det er også her, man ser flest tilbagefald. Vægtreduktion vil sjældent gøre behandling overflødig, men vil kunne reducere behandlingstrykket ved såkaldt CPAP-behandling.

Mekanisk behandling

Der er i de senere år kommet et utal af vidundermidler på markedet, som skulle lindre søvnapnø, for eksempel næseborsudvidere og sprayvæsker. Ingen af disse midler har dokumenteret en virkning på obstruktiv søvnapnø, og kun meget sjældent på den snorken, som bringer patienten til lægen. En såkaldt apnøbøjle (fx. "Snorban"), der trækker underkæben frem, kan hjælpe ved lettere tilfælde af obstruktiv søvnapnø.

I tilfælde hvor apnø-tilfældene mest forekommer når man ligger på ryggen, har man tidligere foreslået at sy en tennisbold fast i ryggen af en trøje, men denne kan nu erstattes af en mere højteknologisk løsning: NightBalance Sleep Position Trainer (SPT), et lille elektronisk apparat, der bevirker, at man ikke så godt kan ligge på ryggen. Den kræver at man har fået foretaget en søvnregistrering, der viser at de fleste tilfælde af apnø forekommer når man ligger på ryggen.
Det mest udbredte behandling af obstruktiv søvnapnø er med CPAP (Continuous Positive Airway Pressure), som iværksættes når patienten har obstruktiv søvnapnø uden pC02-stigning.

Atmosfærisk luft under tryk føres frem til patienten gennem en slange og en næsemaske, der fæstes på hovedet med stropper. I dag anvendes ofte et såkaldt auto-CPAP-apparat, der gennem natten selv måler det aktuelle trykbehov hos patienten og indstiller luftflowet derefter. Trykbehovet kan for eksempel ændre sig, når patienten vender sig i sengen. Det almindeligste  behandlingstryk ligger mellem 8 og 12 cm H2O. Hvis patienten har svær obstruktiv søvnapnø med væsentlig C02-stigning, er det nødvendigt at bruge en BiPAP (Bilevel Positive Airway Pressure), hvor patienten ud over CPAP sikres en tilstrækkelig vejrtrækning. Princippet er, at trykket er højere under inspiration, fx 12 cm H2O end under eksspiration, hvor trykket er 4-6 cm H2O. Desuden er det muligt at sikre en minimums respirationsfrekvens. Behandlingen udføres ellers på samme måde som CPAP.

Hvis der efter en søvnundersøgelse konstateres behandlingskrævende obstruktiv søvnapnø, henvises til behandling på Søvnklinikken, Køge Sygehus.

Kirurgisk behandling

Ved operation af snorkere med uvulo-palato-pharyngoplastik (UPPP) fjernes store dele af den bløde gane, drøblen og eventuelt forstørrede mandler. Denne operation kan give patienten svære spise- og synkeproblemer, hvis der fjernes for meget væv. Desuden kan det være svært, at komme igennem med CPAP-behandling senere, fordi patienten så ikke vil være i stand til at lukke fuldstændigt af mod mundhulen.
Opretning af en skæv næseskillevæg kan komme på tale, da passagen i næsen er vigtig for, at kunne forlige sig med næsemaske behandling.

soevnundersoegelse

Søvnundersøgelse

Du kan læse mere om søvnapnø på www.sundhed.dk